PREČO RÁDIO ROMA?

Projekt Rádio Roma realizujeme už niekoľko rokov. Od začiatku bolo naším cieľom získať FM frekvencie a dostať sa tak bližšie k poslucháčom. Tento cieľ sa nám podarilo splniť a koncom júna spúšťame prvé frekvencie v Banskej Bystrici 99.4 MHz a v Prešove 97.2 MHz.

Ďalšie pokrytie už pripravujeme a v najbližšej dobe by sme chceli získať frekvencie v Bratislave a v Košiciach.

Rádio Roma nebude určené len pre Rómov, ale chceme, aby bolo otvorené pre všetkých, ktorí nemajú priestor a možnosť sa prezentovať. Vytvoriť priestor pre spoznávanie iných kultúr, skupín, národností a menšín.

Pripravujeme napríklad samostatnú pravidelnú reláciu o židovskej kutúre, hudbe a živote. Takziež dostane svoj čas aj LGBT komunita a ďalší, ktorých hlas nie je počuť. Budeme azylové rádio.

Cieľom je vzájomne sa spoznávať, rozprávať a počúvať, aby sme si vedeli porozumieť a žiť spoločne vedľa seba v pohode 😉

Vysielacie štúdia plánujeme vytvoriť v Banskej Bystrici, Bratislave a v Prahe, nakoľko s nami spolupracuje aj niekoľko úspešných rómskych novinárov z Českej republiky. Moderátori budú prinášať informácie o diani v regiónoch a rozhovory so zaujímavými hosťami. Samozrejme, nebude chýbať ani zaujímavá a dobrá hudba.

To, že prechádzame z online sveta do terestriálneho vysielania, nesie so sebou aj veľké množstvo technických a iných požiadaviek a nákladov. Chceme ponúkať kvalitnú žurnalistiku aj hudbu a zároveň byť informačne nestranní. Takýto formát rádia však nebude môcť byť naplnený reklamou tak, ako ostatné komerčné stanice, rozhodli sme sa preto obrátiť na Vás o podporu nášho projektu.

Tvoja podpora je dôležitá!

Naše míľniky v projekte

Samozrejme, že aj my sme sa snažili, písali projekty, a získali tak už financie na vybudovanie 2 terestriálnych vysielačov v Banskej Bytrici a Prešove a vysielacieho štúdia v Banskej Bystrici.

Ďalší náklad je spojený s budovaním vysielacích štúdií v Bratislave a v Prahe. Z online pôsobenia sme sa naučili využívať aj moderné formy komunikácie a preto chceme, aby naše vysielanie bolo interaktívne s poslucháčmi a aby nás nie len počuli, ale aj videli.

Keď už bude všetko vybudované, nastupuje každodenná práca a aj réžia, nájomné, platby ochranným-autorským zväzom, telekomunikačné a internetové poplatky, administratíva, účtovníctvo, odmeny moderátorov, technikov, atď. Mesačné prevádzkové náklady sú viazané na množstvo relácii, autorských reportáži a prác v teréne.

Ak je Vám táto myšlienka sympatická a máte možnosť nás podporiť, budeme veľmi radi, ak tak urobíte! Odmeníme sa Vám naším maximálnym nasadením a dobrou náladou pri počúvaní Rádia Roma 🙂

Koho budete počuť z éteru?

Moderátormi sú ľudia, ktorí majú dlhoročné mediálne skúsenosti a sú zárukou toho, že obsah a forma budú kvalitné a plné nezáväznej žurnalistiky. Chýbať však nebude ani úsmev a zábava. Náš tím nie je konečný. Ďalší spolupracovníci sú vítaní. Ak máš záujem a skúsenosti, alebo máš tip na niekoho podobného, tak neváhaj a napíš nám.

 August Landmesser, tichý hrdina

Fotka odvážneho muža, ktorý počas druhej svetovej vojny stojí v dave plnom hajlujúcich ľudí protestne s prekríženými rukami obletela celý svet a zapísala sa do histórie. Aký bol príbeh tohto obyčajného človeka a aké boli dôsledky jeho gesta?

Známa fotografia pochádza z roku 1936 a zobrazuje zamestnancov hamburskej firmy Blohm+Voss zdraviacich loď Horst Wessel. Propagandistickú idylku kazí len jeden robotník, August Landmesser, korý sa odmieta podriadiť pravidlám. Augustov život priblížila po rokoch jeho dcéra Irene po tom, čo týždenník Die Zeit uverejnil v roku 1991 túto fotografiu.

Tragédiu svojej rodiny opísala v roku 1996 v knihe A family torn apart by "Rassenschande", kde opisuje prenasledovanie a zničenie rodín za hanobenie rasy.

August Landmesser pracoval od roku 1931 ako robotník v hamburgských lodeniciach Blohm+Voss, dokonca vstúpil do strany NSDAP. Neskôr sa zoznámil so židovkou Irmou Eckler, do ktorej sa zamiloval a začali si plánovať spoločný život. Ich vzťah však nemohol oficiálne pokračovať, pretože v roku 1935 prijali Norimberské rasové zákony, podľa ktorých bol vzťah medzi Nemcami a Židmi nečistý a zakázaný. August s Irmou teda museli svoju lásku tajiť a žili mimo manželstva, čo bolo v danej dobe protizákonné. Dokonca sa im narodila aj dcéra Ingrid, čo situáciu ešte znepríjemnilo.

13. júna 1936, kedy vznikla legendárna fotografia, boli v prístave prítomní najvyšší predstavitelia krajiny, dokonca aj samotný Adolf Hitler. V tejto dobe už August zažíval nespravodlivosť voči svojej rodine a musel sa prispôsobovať nelogickým pravidlám režimu. Vyjadril preto svoj protest ráznym preložením rúk a spustil tak svoju revolúciu. August bol následne vylúčený zo strany aj zamestnania a so stúpajúcim tlakom v krajine sa rozhodol s rodinou odísť do priateľskejšieho Dánska. Ako árijec (človek čistej rasy) bol však na hraniciach obvinený zo zrady, pretože svojim vzťahom hanobil vlastnú rasu. Obvinenia ho síce v roku 1938 zbavili, no o pár mesiacov neskôr ho odsúdili na dva a pol roka do koncentračného tábora Börgemoor.

Irma v tom čase porodila druhú dcéru, no ani jej sa nepodarilo uniknúť pred prenasledovaním Gestapa a skončila v ženskom koncentračnom tábore Ravensbrück. Obidve dcéry boli od matky odtrhnuté a prevezené do sirotčinca. Z tohto obdobia sa zachovalo niekoľko listov, v ktorých Irma písala Augustovi a snažila sa pátrať po svojich deťoch. Posledný list je z januára 1942, následne ju pravdepodobne transportovali do Bernburgu, kde ju spolu s ostatnými Židovkami zavraždili v plynovej komore. Smrť v plynových komorách bola počas druhej svetovej vojny veľmi rozšírená, zbavovali sa tak nepohodlných a nevhodných ľudí (telesne a duševne chorých, hendikepovaných, väzňov, homosexuálov, Židov, Maďarov, Rómov, atď.). Deň Irminej smrti bol oficiálne pridelený na 28. apríl 1942.

August bol z tábora prepustený koncom roka 1941, no slobodným sa už nikdy nestal. Kvôli svojmu nečistému vzťahu bol označený za nepriateľa štátu a hoci sa mu po prepustení podarilo pracovať ako robotnícky majster, už v roku 1944 ho odviedli do bojového oddielu 999. Wehrmachtu. Išlo o jednotku, v ktorej bojovali odporcovia nacistického režimu a posielali ich tak na istú smrť. V tom istom roku bol August vyhlásený za nezvestného a neskôr mŕtveho.

Samozrejme, že máme pre Teba aj pár odmien za podporu.

Vážime si a sme vďační za akúkoľvek podporu nášho rádia, ktorú nám poskytneš.

Ku každému rádiu patrí dobrá hudba a špeciálne k Rádiu Roma patrí aj poriadny bašável - zábava A tak v spolupráci so svetoznámou rómskou kapelou Sendreiovci & Kokavakere Lavutara sme pripravili prekvapenie. Každý kto podporí náš projekt, bude zaradený do losovania a po ukončení kampane vyžrebujeme sedem podporovateľov, ktorým Sendreiovci urobia súkromný koncert v termíne a na mieste podľa želania výhercu. Tešíme sa na super zábavu!

 

Zahoď predsudky a nauč sa počúvať aj iných!
Podpor vysielanie prvého FM rómskeho rádia a dáš hlas tým, ktorých nepočuť!
Ďakujeme!

Rádio ROMA prevádzkuje občianske združenie INICIATÍVA – iniciativa.eu | e-mail: projekt@radioroma.sk | tel.: +421 917 481 150